Nyeste pr 27-02-2016

Ejerskifteforsikringssager:
Så fik vi efter lang tids ”tovtrækkeri” igen en sag i hus, hvor Husejernes Forsikring endelig erkendte, at der skulle udbetales maximumerstatning, i en sag med et elendigt bygget 2 etagers parcelhus fra 2008.

Erstatningen lyder på godt 1.3 mio. og der forestår nu en del overvejelser for husejer, om hvordan fremtiden skal være, men det forventes, at der bliver tale om at huset rives ned, og der genopføres et nyt hus, hvilket jo er lidt rystende for et hus fra 2008, som husejer har købt med en anmærkningsfri tilstandsrapport, fra en af landets største ”tilstandsrapportfabrikanter”.

Selv om der udbetales maximumerstatning jvf forsikringsbetingelserne, efterlades husejere med en økonomisk lussing af rang, da der ikke kan bygges nyt for denne sum, og summen kan heller ikke dække eventuelle udbedringsomkostninger fuldt ud, men som forsikringsbetingelserne er skruet sammen (til dels lovbestemt) er det sådan det er.

I de nyligt afgjorte ejerskifteforsikringssager som jeg har skrevet om på det sidste, mangler husejere jo nogle hundredtusinde kr. for at kunne få en forsvarlig opført bolig, hvilket jo nok vil være en alvorlig overraskelse for de fleste.

Jeg vil nu foretage nogle tiltag for at gøre de ansvarlige opmærksomme på problemet, hvor der burde være en form for nyværdiforsikring indbygget, så velholdte huse kan have fuld dækning.

Det var så denne sag, men der ligger 4 større sager på mit skrivebord, hvor der er tegnet ejerskifteforsikringsforsikring på i samme område og med samme entreprenør (som lige er gået konkurs), og de skønnes at have indbygget samme konstruktionsfejl som de 2 huse, hvor der er udbetalt maximumerstatning på ejerskifteforsikringen, så der er noget at tage fat i, sammen med alle de andre opgaver som strømmer ind.

I bund og grund er det faktisk rystende, at man i et så veloplyst samfund som vores, ser så mange eksempler på uvidenhed (manglende vilje p.g.a. prisen ??), hos firmaer der administrerer millionbeløb for bygningsejere, som så skal ud og hyre en som undertegnede til at kontrollere konstruktionerne/byggeriet!

Orla Nautrup
Dansk Bygningsundersøgelse
Mobil 40 30 44 88

Nyhed/beskikkelse

Bygningssagkyndig Orla Nautrup er beskikket af Statsforvaltningen som medlem af Byfornyelsesnævnet i Region Nordjylland for de næste 4 år, gældende fra 1. januar 2015.

Jeg glæder mig til arbejdet og den nye udfordring!

Nye opgavetyper

Dansk Bygningsundersøgelse udvikler sig hele tiden og opgaverne er meget forskelligartede.

Indenfor den sidste tid er mængden af ejerskifteforsikringssager hvor boligejerne mangler hjælp til at sikre sig, at de får det som de via forsikringspræmien har betalt for, steget nærmest eksplosivt, og der nogle ”tunge drenge” imellem.

Der er bl.a. lige er afgjort en med udbetaling af maximumerstatningen (jvf forsikringsbetingelser) til husejere (ca. 1.5 mio. kr).

I forbindelse med det meget fugtige klima vi har fået med langvarige og kraftige regnperioder, bliver bygningskonstruktionerne udfordret, og her kommer en del bygninger med manglende udhæng på en fremtrædende post, og det kan nok ikke nævnes ofte nok, at i Danmark skal man foretage konstruktive sikringer mod regn når man bygger, hvilket mange glemmer.

Det er ikke blot boligejer der benytter sig af den brede erfaring der er opbygget i Dansk Bygningsundersøgelse, da jeg ofte bliver kontaktet af håndværkere/entreprenører der mangler rådgivning i konkret sager.