Dansk BygningsunDersøgelse v. Orla nautrup

Med en baggrund fra mange år i byggebranchen som totalentreprenør, energikonsulent og som skønsmand for bl. a. Byggeriets Ankenævn, Teknologisk Institut m. v.  tilbyder jeg:

 • Tilstandsrapporter i forbindelse med hushandler.
 • Køberrådgivning i forbindelse med hushandler.
 • Energimærkning af parcelhuse (både eksisterende & nybyggeri) (er certificeret)
 • Energibehovsberegninger ved byggetilladelser
 • BlowerDoor test's af bygninger (er blandt de få certificerede i landet)
 • Termografi-undersøgelse og tæthedsprøvning
 • Bygningsgennemgang i forbindelse med aflevering af nybyggeri
 • Skimmelsvampeundersøgelser i samarbejde med anerkendt laboratorium .
 • Syns- og skønssager hvor en stor del af min dagligdag består i rådgivning i forbindelse med opstart af skønssager!
 • Hjælp til forsikringsspørgsmål i forbindelse med bygningsskader (betales ofte helt eller delvist af forsikringsselskabet).

Beskikkelser/funktioner:

 • Sagkyndig dommer under Vestre Landsret. 
 • Beskikket Sagkyndig under småsagsprocessen
 • Syns- og skønsmand under Skønsmandsanvisningen hos Teknologisk Institut
 • Syns- og skønsmand i flere retskredse.
 • Beskikket bygningssagkyndig under Huseftersynsordningen
 • Energikonsulent for bygninger under 500 m2
 • Medlem af byfornyelsesnævnet i Region Nordjylland